Türk Dili Derneği

1. Derneğin Adı Ve Merkezi

1- Derneğin Adı: Derneğin adı, “TÜRK DİLİ DERNEĞİ” dir.
2- DERNEĞİN MERKEZİ: Derneğin merkezi “ŞİRİNEVLER MAHALLESİ, M. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, 1. SOKAK NO: 4/25 BAHÇELİEVLER İSTANBUL”dur.

2. Derneğin Amacı, Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri Ve Etkinlik Alanı

3- Derneğin Amacı: Türk Dili Derneği’nin amacı; târihî veya çağdaş Türk Dil ve ağızlarını korumak, yaşatmak, dilbilimsel ölçütler ışığında araştırmak ve araştırma ortamına katkıda bulunmaktır. Dernek, bu amaçlar doğrultusunda hem üyelerine hem de Türk Ulusu kamuoyuna gerekli koşul ve olanakları sağlamayı görev edinir.

4- Çalışma Konuları: Derneğîn amacını gerçekleştirmek için dernekçe yürütülecek çalışma konuları, aşağıdaki gibidir:

 • Alfabe ve yazım çalışmaları.
 • Sözcük, karşılık ve sözlükçülük çalışmaları.
 • Derleme çalışmaları.
 • Diriltme ve Uyarlama çalışmaları.
 • Türetme çalışmaları.
 • Köken çalışmaları.
 • Ortak Türk Dili çalışmaları.
 • Dil bilimsel çalışmalar.
 • Türkçenin bilim dili olması yönünde çalışmalar.

5- Çalışma Biçimleri: Derneğin amacını gerçekleştirmek için dernekçe yürütülecek çalışma biçimleri;

 • Kurs, seminer, konferans, panel gibi bilinçlendirme ve öğretim çalışmaları düzenlemek.
 • Ağ veya görsel/işitsel/basılı olanaklar üzerinden yayın ve yayım yapmak.
 • Belge odağı oluşturmak, çalışmaları kamunun özgür erişimine sunacak biçimde arşivlemek.
 • Türkçenin söz ve yazın varlığına katkıda bulunmak adına her türde yapıt yazmak ve dağıtmak.
 • Kamuoyunu, dernek çalışmalarında katılıma teşvik etmek ve dernek çalışmalarını kamu ile ortak yürütmek amacıyla kamuya açık atölye çalışmaları ve tartışmalıklar düzenlemek.
 • Üyelerin ve kamunun amaçlanan çalışmaları gerçekleştirebilmesi için gereksinen araçları ve uygusal (teknik) desteği sağlamak.
 • Çalışmaların yürütülmesi için yurt içinde ve yurtdışında yardım ve bağış kampanyaları düzenlemek, amaca yönelik işletmeler kurmak ve bunları işletmek.
 • Üyeler arası iletişimi güçlendirmek için yemekli toplantı, konser, dinleti, balo, tiyatro ve sergi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
 • Üyeler için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve yönetmek.
 • Dernek etkinlikleri için taşınır veya taşınmaz mal satın almak veya kiralamak.
 • Gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon veya siyâsî parti kurmak.
 • Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt içindeki veya dışındaki dernekler ile iş birliği içinde olmak, aynı amaçlar çerçevesinde ortak çalışmalara girişmek.
 • Gerektiğinde dernek çalışmalarını yürütmek adına gerekli yerlerde temsilcilikler açmak.