Bir Yılda Tümen Öğrenci: 8855/10000

AMAÇ

Sunumların amacı, kültürel geçmişimizi alfabeler aracılığı ile genç kuşaklara aktarmaktır. Bunu bir örnekle açıklamamız yararlı olacaktır. Örneğin “ant içmek” deyimini biliriz, ancak bu sözü söylerken herhangi bir şey içmeyiz. Oysa eskiden atalarımız şöyle yapardı; sözleşmek isteyen taraflar sözlerini söyledikten sonra, içinde at sütü yani kımız olan bir tasa, karşılıklı olarak kanlarını akıtırlardı ve bu kan damlatılmış sütün adı “ant” olurdu. Böylece sözlerini söyledikten sonra bu “ant”ı içerlerdi ki, “antlaşma” olsun. İşte, bu ant içmek deyimi, ilgili harfin türetilmesinde de kullanılmıştır ve tası simgeleyen bir yuvarlak içine kan damlacıklarını betimleyen üç nokta konarak “ant” harfi türetilmiştir. Ortaya şöyle bir harf çıkmıştır: J. Bu gibi nerdeyse tüm harflerin açıklaması bulunmaktadır. İş böyle olunca, 40 harf öğrenen biri kültürüne ait 40 öğeyi de öğrenmiş olacaktır.